Dự án xây dựng là gì?

Dự án xây dựng là công trình xây dựng.

Công trình xây dựng là gì?

Ví dụ về dự án xây dựng:

Vì dụ về những dự án không phải dự án xây dựng:

Advertisements

Chào mừng đến với blog QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Xin được giới thiệu tóm tắt về Blog như sau:

Mục đích của Blog QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG:

HỌC HỎI, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG.

Những mục tiêu cụ thể:

  1. Cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm về quản lý dự án xây dựng bằng việc gửi bài viết, tài liệu sưu tập;
  2. Trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến các hoạt động quản lý dự án xây dựng.

Để đạt được những mục tiêu trên, đề nghị:

  • Mọi người tham gia, đóng góp bài viết, các tài liệu liên quan đến chủ đề;
  • Cùng trao đổi và thảo luận;

Chúc may mắn và thành công.